Maalämpö maatilalle

Maalämpö maatilalle

Maalämpö on erinomainen lämmitysjärjestelmä maatiloille, joilla lämmitystä tarvitaan asuintalon lisäksi usein myös eläimille ja tuotantotiloihin. Mitä enemmän erillisiä kiinteistöjä on, sitä suuremmat lämmityskulut. Maalämpö on monen maatilallisen tarpeisiin sopiva ratkaisu kun tavoitteena on saavuttaa säästöjä lämmityskustannuksissa pitkällä aikavälillä. Poraamme maalämpökaivoja ja asennamme keruuputkistoja erilaisille maatiloille koko Suomessa, erityisesti Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa. Kiinteistöjen sisäiset laitteistot sekä niiden asennukset saatte kumppanimme kautta tai vaihtoehtoisesti valitsemanne LVI-urakoitsijan kautta. Teemme maalämpöprojektit aina tiiviissä yhteistyössä LVI-urakoitsijoiden kanssa.

Omakotitalo takapiha poraus

Maalämmön hyödyt maatiloilla

Maalämpöjärjestelmän käyttö maatiloilla tarjoaa useita merkittäviä etuja. Tässä joitakin maalämpölaitteiston hyötyjä:

Energiatehokkuus

Maalämpöjärjestelmä hyödyntää maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa. Järkevästi suunniteltu ja mitoitettu maalämpöjärjestelmä tuottaa suurella hyötysuhteella lämpöä lämmitys- ja käyttöveden tarpeisiin. Tämän vuoksi maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto. Maalämpöjärjestelmä voi säästää merkittävästi energiakustannuksia verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin, mikä on erityisen tärkeää maatiloilla, joissa energiakulut ovat tasaisen suuret.

Ympäristöystävällisyys

Maalämpö on uusiutuva energialähde, joka vähentää merkittävästi kiinteistön hiilijalanjälkeä. Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joka puolestaan johtaa pienempiin hiilidioksidipäästöihin ja ympäristövaikutuksiin.

Kustannussäästöt

Maalämpöjärjestelmä voi tuoda huomattavia taloudellisia säästöjä maatilallisille pitkällä aikavälillä. Vaikka asennuskustannukset saattavat olla korkeammat kuin perinteisimmissä lämmitysjärjestelmissä, maalämpöjärjestelmän alhaisemmat käyttökustannukset ja energiatehokkuus kompensoivat nämä kustannukset ajan myötä. Energianhinnan nousun myötä maalämpö tarjoaa vakaan ja ennustettavan lämmityskustannuksen, joka voi auttaa suunnittelemaan talouttaan paremmin.

Jäähdytysmahdollisuus

Maalämpöjärjestelmään kytkettävän jäähdytyskonvektorin avulla maatilan rakennuksia voi myös jäähdyttää kesäisin. Tällöin sinun ei välttämättä tarvitse hankkia esim. erillistä ilmalämpöpumppua. Maalämpöpumpun ja jäähdytyskonvektorin yhdistelmä siirtää lämpöä pois rakennuksesta ja luo miellyttävän viileän sisäilman. Tämä lisää rakennusten asumis- ja käyttömukavuutta, sekä on edullinen ratkaisu myös jäähdytystarpeisiin. Kesäkauden jäähdytyksen aikana ladataan samalla lämpöenergiaa maalämpökaivoon.

Pitkäikäisyys ja huoltovapaus

Maalämpöjärjestelmät ovat pitkäikäisiä eivätkä vaadi juurikaan huoltoa. Hyvin asennetun järjestelmän voi odottaa kestävän useita vuosikymmeniä. Huoltotarve on vähäinen, mikä tekee maalämpöjärjestelmästä käyttäjäystävällisen ja vaivattoman valinnan maatiloille.

Omavaraisuus ja vaivattomuus

Maalämmöllä voi hyödyntää maaperässä olevaa lämpöenergiaa, mikä vähentää riippuvuutta ulkopuolisista energialähteistä, kuten sähköstä tai polttoaineista. Lisäksi perinteiseen maatiloilla käytettyyn hakelämmitykseen verrattuna, maalämpö vähentää tarvittavan työpanoksen määrää huomattavasti. Maalämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä tasaisesti ilman jatkuvaa ja säännöllistä manuaalista ylläpitotyötä.

Maalämpölaitteiston hyödyt maatiloilla kattavat siis energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, kustannussäästöt, jäähdytysmahdollisuudet sekä pitkäikäisyyden ja huoltovapauden. Valitsemalla maalämmön saatte maatilallenne vaivattoman, ennustettavan ja monipuolisen lämmitysjärjestelmän, joka hyödyntää tilan maaperän omaa lämpöenergiaa ekologisesti ja taloudellisesti.

Maalämmön hinta

Maalämpöprojektien kustannukset vaihtelevat todella paljon sen mukaan millainen lämmitysratkaisu kiinteistössä on tällä hetkellä, kuinka isosta kiinteistöstä on kyse, millainen maa-alue on kyseessä, kuinka syvälle joudumme poraamaan, miten ja mistä materiaaleista kiinteistö on rakennettu, mitä laitteistolta toivotaan, jne. Kustannukset vaihtelevat 20 000 euron ja 120 000 euron välillä. Jokainen kohde on omanlaisensa ja helpoiten saatkin kustannusarvion kertomalla meille tarpeistanne. Teemme teille mielellämme tarjouksen porauksen osuudesta. Autamme tarvittaessa myös laitteistotoimittajan valinnassa.

20230801_180250 (1)

Projektin kulku

Alla tietoa siitä miten maalämpökaivon poraamisen prosessi etenee maatilakohteen osalta ja mitä prosessi pitää sisällään. Jokaisen kohdan alla kerrotaan kuka hoitaa työvaiheen. Saatte tarvittaessa kauttamme apua LVI-kumppanin valintaan. Tarkempi kuvaus maalämpökaivon porausprosessista löytyy täältä.

1. Alkukartoitus ja suunnittelu

Ensimmäinen vaihe on tehdä perusteellinen alkukartoitus ja suunnitelma. Käytte LVI-urakoitsijan kanssa läpi nykyisen lämmitysjärjestelmän hyvät ja huonot puolet ja energiankulutuksen, jotta maalämpöratkaisun soveltuvuutta kiinteistöönne voidaan arvioida. Tässä vaiheessa myös me astumme mukaan kuvioihin ja arvioimme osaltamme kohteen soveltuvuutta maalämpökaivon tai kaivojen poraamiseen. Kun hankinnasta on päätetty, laatii LVI-urakoitsija kanssamme suunnitelman, joka sisältää mm. maalämpökaivon sijoittelun, porausmenetelmän ja järjestelmän mitoitukset.

Isommissa kohteissa voimme toteuttaa lisäpalveluna TRT-mittauksen, joka on terminen vastetesti kyseiselle kallioperälle. Tällaiset työmaakohteet ovat yleensä yli kymmenen energiakaivon kohteita. TRT-mittauksella saadaan mitattua kallioperän lämmönjohtavuus, häiriintymätön kallion lämpötila sekä maalämpökaivon vastus. Lue lisää TRT-mittauksesta.

Kuka tekee: LVI-yritys ja Juwaco

2. Lupa- ja sopimusasiat

Kun suunnitelma on valmis, auttaa LVI-urakoitsija -kumppanimme tarvittavien lupien ja sopimusten hankkimisessa, jotta kaikki viranomaisvaatimukset ja ympäristömääräykset täyttyvät.

Kuka tekee: LVI-urakoitsija

3. Maalämpökaivon poraaminen

Porausvaiheessa ammattitaitoinen tiimimme ryhtyy poraamaan maalämpökaivoja kiinteistönne alueelle suunnitelman mukaisesti. Porausmenetelmä riippuu ympäristöolosuhteista ja kiinteistön tarpeista. Käytämme joko pysty- tai vinoporausta. Valitsemme menetelmän, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden tontin alueelta. Vinoporausta käytetään esimerkiksi silloin kun halutaan porata syvälle kiinteistön alle. Kaikki poraustavat ovat täysin turvallisia työntekijöille ja kiinteistöille. Käytämme poraamiseen nykyaikaista ja tehokasta porauskalustoa, joilla päästään ympäristöystävällisemmin ja paremmin poraustavoitteeseen.

Poraaminen ei yleensä haittaa lähiympäristön asukkaita tai eläimiä. Noudatamme tietenkin myös alueen melumääräyksiä. Aivan laitteen vieressä ääni on kovimmillaan. Työskentelyajat sovitaan urakkaneuvottelussa. Yhden kaivon poraaminen kestää keskimäärin yhden työpäivän. Isoihin kiinteistöihin saatetaan porata parhaimmillaan jopa kymmeniä kaivoja, mutta normaalisti kaivoja porataan 3-15 kpl.

Voit lukea lisää maalämpökaivon poraamisesta täältä.

Kuka tekee: Juwaco

4. Maalämpöjärjestelmän asennus

Kun maalämpökaivot ovat valmiit, yhdistämme yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa maalämpöjärjestelmän kiinteistönne lämmitysjärjestelmään. Tämä sisältää lämpöpumpun, putkistot, lämmönvaihtimen ja tarvittavat säätölaitteet. Huolehdimme siitä, että kaikki asennukset tehdään ammattitaidolla ja ne vastaavat tarpeitanne.

Energiakenttäjärjestelmä: Juwaco
Maalämpöpumpun/pumppujen asennus: LVI-urakoitsija

5. Testaus ja käyttöönotto

Kun maalämpöjärjestelmä on asennettu, testaamme ja tarkistamme sen toimivuuden yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa. Teemme tämän varmistaaksemme, että järjestelmä toimii optimaalisesti. LVI-urakoitsija pitää myös perustason käyttökoulutuksen, jotta pystytte tarvittaessa tekemään pieniä toimenpiteitä asetuksiin myös itse. Laitteiden käyttö on hyvä jättää pääasiallisesti LVI-urakoitsijan haltuun. Laitteisto ei kuitenkaan vaadi juurikaan ylläpitoa vaan se toimii itsenäisesti.

Järjestelmän täyttö ja paineistus: Juwaco
Järjestelmän kytkeminen, käyttöönotto ja koulutus: LVI-Urakoitsija

6. Takuu ja tuki

Juwaco on vastuussa energiakenttäjärjestelmän rakentamisesta ja toimivuudesta. Järjestelmä on käytännössä täysin huoltovapaa, mutta siinä on varmuuden vuoksi myös NEK-17 mukainen 5-vuoden materiaali ja toimintatakuu.

  • Normienergiakaivolle myönnetään 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu
  • Takuu ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden, tai muiden vastaavien tapahtumien aiheuttamia vikoja
  • Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista
  • Takuu ei koske normienergiakaivon mitoitusta

Talon sisäinen laitteisto on normaalisti huoltovapaa vuosikausien ajan. Joskus ongelmia saattaa kuitenkin tulla ja tällöin huollosta vastaa yleensä laitteet asentanut LVI-urakoitsija, tehdyn sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä
Aloitetaanko projekti?

Maalämpökaivon poraaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Se tarjoaa energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen lämmitysjärjestelmän, joka pienentää energiakustannuksia ja vähentää hiilijalanjälkeä. Ensimmäinen askel on ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tarpeistanne. Saat meihin yhteyden puhelimitse, sähköpostitse tai oheisen lomakkeen kautta.

Ilari Soukka
ilari.soukka@juwaco.fi

Jussi Walkeajärvi
jussi@juwaco.fi

 

Haluatko hinta-arvion työstä?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.