Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö kerrostaloon

Harkitsetteko energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää lämmitysjärjestelmää yhden tai useamman kerrostalon taloyhtiöönne? Maalämpö saattaa olla tarpeisiinne sopiva ratkaisu. Poraamme maalämpökaivoja kerrostaloyhtiöihin koko Suomessa. Eniten olemme kuitenkin tehneet porauksia Pirkanmaalla ja PK-seudulla. Talon sisäisen laitteiston sekä sen asennuksen saatte kumppanimme tai valitsemanne LVI-urakoitsijan kautta. Projektit tehdään tiiviissä yhteistyössä LVI-urakoitsijoiden kanssa.

20230606_113118

Maalämmön hyödyt kerrostaloyhtiössä

Maalämpöjärjestelmän käyttö kerrostaloissa tarjoaa useita merkittäviä etuja. Tässä joitakin maalämpölaitteiston hyötyjä, joita kerrostalossa voi saavuttaa.

Energiatehokkuus

Maalämpöjärjestelmä on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto. Se hyödyntää maaperässä varastoitunutta lämpöenergiaa ja muuntaa sen lämmöksi talon lämmitys- ja käyttövedentarpeisiin. Maalämpöjärjestelmä voi säästää merkittävästi energiakustannuksia verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin, mikä on erityisen tärkeää kerrostaloissa, joissa lämmitystarve on suuri.

Ympäristöystävällisyys

Maalämpö on uusiutuva energialähde, joka vähentää merkittävästi kerrostalon hiilijalanjälkeä. Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joka puolestaan johtaa pienempiin hiilidioksidipäästöihin ja ympäristövaikutuksiin.

Taloudelliset säästöt

Maalämpöjärjestelmä voi tuoda huomattavia taloudellisia säästöjä kerrostalolle pitkällä aikavälillä. Vaikka asennuskustannukset saattavat olla korkeammat kuin perinteisissä lämmitysjärjestelmissä, maalämpöjärjestelmän alhaisemmat käyttökustannukset ja energiatehokkuus kompensoivat nämä kustannukset ajan myötä. Energianhinnan nousun myötä maalämpö tarjoaa vakaan ja ennustettavan lämmityskustannuksen, joka voi auttaa taloyhtiötä suunnittelemaan talouttaan paremmin.

Jäähdytysmahdollisuus

Maalämpöjärjestelmän avulla voi myös jäähdyttää kerrostaloa kesäisin. Maalämpöpumppuun voidaan kytkeä jäähdytyskonvektori, jonka avulla rakennusta voidaan jäähdyttää. Tällöin maalämpöpumppu + jäähdytyskonvektori yhdistelmä siirtää lämpöä pois kerrostalosta ja luo miellyttävän viileän sisäilman. Tämä tuo lisämukavuutta asukkaille ja vähentää tarvetta erillisille jäähdytysjärjestelmille. Kesäkauden jäähdytyksen käytön aikana ladataan samalla lämpöenergiaa maalämpökaivoon.

Pitkäikäisyys ja huoltovapaus

Maalämpöjärjestelmät ovat yleensä pitkäikäisiä ja vaativat vähän huoltoa. Kun järjestelmä on asennettu ja toimii, sen odotetaan kestävän useita vuosikymmeniä. Huoltotarve on vähäinen, mikä tekee maalämpöjärjestelmästä käyttäjäystävällisen ja vaivattoman valinnan kerrostaloihin.

Arvonnousu

Asuntojen arvo nousee, koska niistä tulee lämmityskulujen laskun myötä houkuttelevampia.

Maalämpölaitteiston hyödyt kerrostalossa kattavat energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, taloudelliset säästöt, jäähdytysmahdollisuudet sekä pitkäikäisyyden ja huoltovapauden. Valitsemalla maalämmön lämmitysmuodoksi voitte luoda kestävän, taloudellisesti edullisen ja mukavan asumisympäristön kerrostaloonne.

Maalämmön hinta

Maalämpöprojektien kustannukset vaihtelevat todella paljon sen mukaan millainen lämmitysratkaisu kerrostalossa on tällä hetkellä, kuinka isosta taloyhtiöstä on kyse, millainen maa-alue on kyseessä, kuinka syvälle joudumme poraamaan, miten ja mistä materiaaleista talot on rakennettu, mitä laitteistolta toivotaan, jne. Kustannukset vaihtelevat 30000 euron ja jopa yli 1.000.000 euron välillä. Jokainen kohde on omanlaisensa ja helpoiten saatkin kustannusarvion kertomalla meille tarpeistanne. Teemme teille mielellämme tarjouksen yhdessä LVI-kumppanimme tai kumppanisi kanssa.  

Porausvaunu kerrostalon pihalla.

Projektin kulku

Alla tietoa siitä miten maalämpökaivon poraamisen prosessi etenee kerrostalokohteen osalta ja mitä prosessi pitää sisällään. Jokaisen kohdan alla kerrotaan kuka hoitaa työvaiheen. Saatte tarvittaessa kauttamme yhteistyökumppanit kaikkiin työvaiheisiin. Tarkempi kuvaus maalämpökaivon porausprosessista löytyy täältä.

1. Alkukartoitus ja suunnittelu

Ensimmäinen vaihe on tehdä perusteellinen alkukartoitus ja suunnitelma. Käytte LVI-urakoitsijan kanssa läpi nykyisen lämmitysjärjestelmän hyvät ja huonot puolet ja energiankulutuksen, jotta maalämpöratkaisun soveltuvuutta kerrostaloonne voidaan arvioida. Tässä vaiheessa myös me astumme mukaan kuvioihin ja arvioimme osaltamme kohteen soveltuvuutta maalämpökaivon tai kaivojen poraamiseen. Kun hankinnasta on päätetty, laatii LVI-urakoitsija kanssamme suunnitelman, joka sisältää mm. maalämpökaivon sijoittelun, porausmenetelmän ja järjestelmän mitoitukset.

Isommissa kohteissa voimme toteuttaa lisäpalveluna TRT-mittauksen, joka on terminen vastetesti kyseiselle kallioperälle. Tällaiset työmaakohteet ovat yleensä yli kymmenen energiakaivon kohteita. TRT-mittauksella saadaan mitattua kallioperän lämmönjohtavuus, häiriintymätön kallion lämpötila sekä maalämpökaivon vastus. Lue lisää TRT-mittauksesta.

Kuka tekee: LVI-yritys ja Juwaco

2. Lupa- ja sopimusasiat

Kun suunnitelma on valmis, auttaa LVI-urakoitsija -kumppanimme tarvittavien lupien ja sopimusten hankkimisessa, jotta kaikki viranomaisvaatimukset ja ympäristömääräykset täyttyvät.

Kuka tekee: LVI-urakoitsija

3. Maalämpökaivon poraaminen

Porausvaiheessa ammattitaitoinen tiimimme ryhtyy poraamaan maalämpökaivoja kerrostalonne alueelle suunnitelman mukaisesti. Porausmenetelmä riippuu ympäristöolosuhteista ja taloyhtiön tarpeista. Käytämme joko pysty- tai vinoporausta. Valitsemme menetelmän, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden tontin alueelta. Vinoporausta käytetään esimerkiksi silloin kun halutaan porata syvälle kerrostalon alle. Kaikki poraustavat ovat täysin turvallisia asukkaille ja taloille. Käytämme poraamiseen nykyaikaista ja tehokasta porauskalustoa, joilla päästään ympäristöystävällisemmin ja paremmin poraustavoitteeseen.

Poraaminen ei yleensä haittaa talon asukkaita ja noudatamme tietenkin myös alueen melumääräyksiä. Aivan laitteen vieressä ääni on kovimmillaan. Työskentelyajat sovitaan urakkaneuvottelussa. Yhden kaivon poraaminen kestää keskimäärin yhden työpäivän. Kerrostaloyhtiöihin saatetaan porata parhaimmillaan jopa kymmeniä kaivoja, mutta normaalisti kaivoja porataan 3-15 kpl.

Voit lukea lisää maalämpökaivon poraamisesta täältä.

Kuka tekee: Juwaco

4. Maalämpöjärjestelmän asennus

Kun maalämpökaivot ovat valmiit, yhdistämme yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa maalämpöjärjestelmän kerrostalonne lämmitysjärjestelmään. Tämä sisältää lämpöpumpun, putkistot, lämmönvaihtimen ja tarvittavat säätölaitteet. Huolehdimme siitä, että kaikki asennukset tehdään ammattitaidolla ja ne vastaavat tarpeitanne.

Energiakenttäjärjestelmä: Juwaco
Maalämpöpumpun/pumppujen asennus: LVI-urakoitsija

5. Testaus ja käyttöönotto

Kun maalämpöjärjestelmä on asennettu, testaamme ja tarkistamme sen toimivuuden yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa. Teemme tämän varmistaaksemme, että järjestelmä toimii optimaalisesti. LVI-urakoitsija pitää määrätyille kerrostalon edustajille myös perustason käyttökoulutuksen, jotta he pystyvät tarvittaessa tekemään pieniä toimenpiteitä. Laitteiden käyttö on kuitenkin hyvä jättää pääasiallisesti LVI-urakoitsijan haltuun. Laitteisto ei kuitenkaan vaadi juurikaan ylläpitoa vaan se toimii itsekseen.

Järjestelmän täyttö ja paineistus: Juwaco
Järjestelmän kytkeminen, käyttöönotto ja koulutus: LVI-Urakoitsija

6. Takuu ja tuki

Juwaco on vastuussa energiakenttäjärjestelmän rakentamisesta ja toimivuudesta. Järjestelmä on käytännössä täysin huoltovapaa, mutta siinä on varmuuden vuoksi myös NEK-17 mukainen 5-vuoden materiaali ja toimintatakuu.

  • Normienergiakaivolle myönnetään 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu
  • Takuu ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden, tai muiden vastaavien tapahtumien aiheuttamia vikoja
  • Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista
  • Takuu ei koske normienergiakaivon mitoitusta

Talon sisäinen laitteisto on normaalisti huoltovapaa vuosikausien ajan. Joskus ongelmia saattaa kuitenkin tulla ja tällöin huollosta vastaa yleensä laitteet asentanut LVI-urakoitsija, tehdyn sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä
Aloitetaanko projekti?

Edustatko kerrostaloa tai LVI-yritystä? Maalämpökaivon poraaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Se tarjoaa energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen lämmitysjärjestelmän, joka pienentää energiakustannuksia ja vähentää hiilijalanjälkeä. Ensimmäinen askel on ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tarpeistanne. Saat meihin yhteyden puhelimitse, sähköpostitse tai oheisen lomakkeen kautta.

Ilari Soukka
ilari.soukka@juwaco.fi

Jussi Walkeajärvi
jussi@juwaco.fi

 

Haluatko hinta-arvion työstä?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.