Maalämpökaivon poraus

Maalämpökaivon poraus

Maalämpö on kestävä ja ympäristöystävällinen energiamuoto, joka hyödyntää maaperässä varastoitunutta lämpöä lämmitys- ja jäähdytystarkoituksiin. Maalämpökaivon poraus on yksi keskeinen vaihe maalämpöjärjestelmän asentamisessa. Seuraavaksi käymme läpi porausprosessin vaiheet yksityiskohtaisesti. Noudatamme kaikessa Poratekin Normienergiakaivo-17 (NEK-17) rakennustapaohjeistusta.

Maalämpö porausvaunu pihalla

Projektin kulku

1. Maalämpökaivon suunnittelu

Ennen poraustöiden aloittamista suoritetaan perusteellinen kartoitus- ja suunnitteluvaihe. Energiakaivo voidaan toteuttaa yksittäisenä kaivona tai yhtenä osana energiakenttää.

Suunnittelussa määritellään lämpökaivon porakaivon syvyys, koko, porauspaikan valinta sekä potentiaalinen lämmöntuotto. Putkiston mitoituksessa huomioidaan paikalliset olosuhteet, kuten pohjavesiolosuhteet ja maakerrosten laatu sekä maantieteellinen sijainti. Mitoituksessa on huomioitava kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys eli se osa, jossa keruuputket ovat pohjaveden alla.

Isommissa kohteissa voimme toteuttaa lisäpalveluna TRT-mittauksen, joka on terminen vastetesti. Tällaiset työmaakohteet ovat yleensä yli kymmenen energiakaivon kohteita. TRT-mittauksella saadaan mitattua kallioperän lämmönjohtavuus, häiriintymätön kallion lämpötila sekä maalämpökaivon vastus.

Lue lisää TRT-mittauksesta.

Suositeltavat maalämpökaivon suojaetäisyydet ovat seuraavanlaiset:

 • Rakennukset 3m
 • Tontin raja 7,5m (vinoporauksella voi olla vähemmän)
 • Kaukolämpö ja muut lämpöjohdot 2m
 • Viemärit ja vesijohdot 2m
 • Toiseen energiakaivoon, suunnitelman mukaan
 • Vesiporakaivoon ja rengaskaivoon n. 20m
 • Etäisyyksistä voidaan poiketa riskikartoituksen perusteella ja asiakkaan suostumuksella

Kuka tekee: LVI-yritys/Konsultti suunnittelee ja Juwaco on mukana työmaakatselmuksessa.

2. Maalämpökaivon lupa-asiat

Suomessa maalämpökaivon poraamiseen tarvitaan useita lupia ja ilmoituksia, jonka vuoksi suunnitteluvaiheeseen sisällytetään tarvittavien lupien hankkiminen ja lainsäädäntöön liittyvien vaatimusten selvittämisen. On tärkeää huomata, että lupamenettelyt voivat vaihdella alueittain ja paikallisista määräyksistä riippuen. Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kuten kunnan rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluviranomaisiin, saadakseen ajankohtaista ja tarkkaa tietoa tarvittavista luvista omalla alueella.

 • Toimenpidelupa: Maalämpökaivon poraaminen edellyttää yleensä toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnalta. Toimenpideluvan myöntämisen edellytykset vaihtelevat kunnittain, joten on tärkeää tarkistaa paikalliset määräykset ja vaatimukset. Toimenpidelupaa varten tarvitaan yleensä poraussuunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat. Vuokratontilla olevat rakennukset tarvitsevat luonnollisesti porausluvan myös tontin omistajalta.

Kuka tekee: LVI-yritys/Konsultti

3. Porauksen aloittaminen ja turvallisuus

Kun suunnitteluvaihe on valmis ja tarvittavat luvat on hankittu, poraustyöt voidaan aloittaa. Porauksen aloitusvaiheessa porauslaitteisto tuodaan työmaalle ja asetetaan porauspaikalle.

Maalämpöporaustyön yhteydessä on tärkeää huolehtia porauskohteen suojaamisesta ja kulkuväylien turvallisuudesta. Tässä on yleisiä käytäntöjä näiden asioiden hoitamiseksi:

 • Porausalue suojataan tarvittaessa esim. pressuilla.
 • Porausalue tulee pitää vapaana ulkopuolisista. Siksi merkitsemme suunnitteluvaiheessa mietityt asukkaiden kulkuväylät selkeillä opasteilla ja rajaamme porausalueen tarvittaessa aidoilla.
 • Myös työntekijöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Siksi työntekijämme käyttävät asianmukaisia suojavarusteita. Juwacon ammattitaitoiset työntekijät tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja noudattavat aina turvallisuusohjeita.

Kuka tekee: Juwaco

4. Poraus

Poraus toteutetaan Comacchio GEO 600 tai Comacchio MC 450 poravaunulla.

Comacchio GEO 600

 • Paino: n. 9000 kg
 • Mitat: Pituus 6m, leveys 2m
 • Kuljetuskorkeus: 2,6m

Poraus käsittää kaksi eri vaihetta, jotka ovat pehmeän maan poraus ja kallioporaus. Pehmeän maan osuudelle asennetaan teräsputkea 3 metrin jaolla ja aina kiinteään kallioon asti vähintään 2 metriä. Tämän jälkeen tehdään betonointi, eli teräsputki betonoidaan kallioon, jonka jälkeen kallioporausta jatketaan eri porausterällä, haluttuun syvyyteen asti. Maalämpökaivo pestään lopuksi puhtaaksi kivituhkasta.

Yhden energiakaivon poraamiseen menee normaalisti 1–1,5 päivää. Kaivoja porataan yleensä useampia, joten projekti kestää siksi yleensä paljon pidempään.

Kuka tekee: Juwaco

5. Porausveden käsittely

Porauksen yhteydessä kallioperästä nousee vettä, joka vaatii asianmukaisen käsittelyn. Porauksesta syntyvä vesi pumpataan separointikontteihin, jossa vesi ja kivimateriaali (Kiintoaines) erotellaan toisistaan. Prosessissa kiintoaines siirtyy separointikontin pohjalle ja puhdistettu vesi imeytetään sovittuun paikkaan tontille, ojaan tai lasketaan hulevesiviemäriin, kuntakohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Kiviaines kuljetetaan maan vastaanottokeskukseen. Juwacolla on käytössään useita separointikontteja, joita otetaan käyttöön tarvittava määrä.

Kuka tekee: Juwaco

6. Kollektoriputken asentaminen

Kun poraus on saavuttanut tarvittavan syvyyden, energiakaivoon asennetaan kollektoriputki maalämpönesteellä täytettynä. Kollektoriputki kerää kallioperästä tulevan lämmön ja siirtää sen maalämpöpumpulle. Keruuputkena eli kollektorina voidaan käyttää useita eri putkikokoja. Kollektoriputken materiaali on muovia.

Kuka tekee: Juwaco

7. Energiakaivon tiivistys

Seuraavaksi energiakaivon teräsputki katkaistaan kaivuusyvyyteen ja kaivon päähän asennetaan painehattu, joka tiivistää kollektoriputken teräsputkeen. Tämä estää pintavesien sekä epäpuhtauksien pääsyn energiakaivoon. Kun porakaivo on täytetty ja tiivistetty on porausprosessi valmis.

Kuka tekee: Juwaco

8. Vaakaputkien, eli siirtopiirien asentaminen

Vaakaputket siirtävät energiakaivon lämmön rakennuksessa olevalle maalämpöpumpulle. Vaakaputket kaivetaan maan alle suunniteltuun kaivuusyvyyteen. Rakennuksen seinään tehdään tarvittavat läpiviennit. Vaakaputket ovat valmiiksi eristettyjä, tai ne eristetään, jolloin routaisesta maasta ei ole haittaa. Vaakaputkien asentaminen voidaan toteuttaa myös talviaikaan isojenkin energiakenttien osalta. Käytössämme on roudansulatusvaunu, jolla saadaan sulatettua jäinen maa nopeasti laajaltakin kaivuualueelta.

Kuka tekee: Juwaco

9. Dokumentointi ja takuu

Energiakaivon tekijänä arkistoimme energiakaivoprojektin tiedot huolellisesti järjestelmäämme. Asiakkaalle lähetetään lisäksi porauspöytäkirjat energiakaivoista ja paineraportit vaakaputkistoista useamman kaivon kohteissa. Energiakaivolle myönnetään 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu, joka ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden, tai muiden vastaavien tapahtumien aiheuttamia vikoja. Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista. Takuu ei koske normienergiakaivon mitoitusta.

Kuka tekee: Juwaco

Maalämpökaivoprojektin kesto

Pystymme antamaan tarkemman aikataulun ja arvion porauksen kestosta projektikohtaisesti. Yleensä yhden maalämpökaivon poraaminen kestää 1 - 1,5 työpäivää. Tähän lisätään valmistelutyöt.

Muuta

On tärkeää huomata, että maalämpökaivon poraus on ammattilaisten suorittama tehtävä, ja sen toteuttamiseen tarvitaan asianmukaista osaamista, laitteistoa ja luvat. Maalämpöjärjestelmän kaivokentän asentamista harkitessa voit kääntyä Juwacon kokeneiden asiantuntijoiden puoleen.

Mikäli tarvitset lisätietoja tai olet kiinnostunut maalämpökaivon hankkimisesta, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Mutainen poraustyömaa aurinko
Ota yhteyttä
Aloitetaanko projekti?

Maalämpökaivon poraaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Se tarjoaa energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen lämmitysjärjestelmän, joka pienentää energiakustannuksia ja vähentää hiilijalanjälkeä. Ensimmäinen askel on ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tarpeistanne. Saat meihin yhteyden puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevan lomakkeen kautta.

Myynti, työnjohto ja projektipäällikkö
Ilari Soukka +358 40 1633183
ilari.soukka@juwaco.fi

Työnjohto, laskutus ja projektipäällikkö
Jussi Walkeajärvi +358 40 9603578
jussi@juwaco.fi

Työnjohto, putkiasennukset ja maanrakennustyöt
Kristian Gerasimow +358 40 1504079
kristian@juwaco.fi

 

Haluatko hinta-arvion työstä?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.